Budynek Instytutu Anglistyki od al. Kościuszki   biblioteka wewnątrz

Witamy na stronie Biblioteki Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego!

Drodzy Czytelnicy! Znajdziecie tutaj wszechstronne informacje o naszej bibliotece, o naszych zbiorach (książkach, czasopismach, pracach magisterskich), a także praktyczne informacje o tym, jak zamawiać, kiedy odbierać zamówienia itp. Jesteśmy biblioteką przyjazną czytelnikom. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty!

Rys historyczny

Powołanie studiów anglistycznych na Uniwersytecie Łódzkim związane jest z samym faktem powstania UŁ w dniu 24.V.1945 r. Pierwszy rektor, prof. Tadeusz Kotarbiński zlecił wówczas prof. Tadeuszowi Grzebieniowskiemu oraz młodemu angliście Witoldowi Ostrowskiemu (późniejszemu wybitnemu profesorowi i wieloletniemu dyrektorowi Instytutu Anglistyki) zorganizowanie anglistyki. Początkowo za pomoce naukowe służyło 60 poniemieckich książek. W pierwszych latach łódzkiej anglistyki książki zdobywano poprzez... szaber na Ziemiach Odzyskanych, zakupy w antykwariacie, a także za pośrednictwem British Council. W okresie stalinowskim można było nabyć jedynie radzieckie wydania tekstów angielskich. Dopiero później sytuacja powoli się unormowała. Przez wiele lat na łódzkiej anglistyce nie funkcjonowała biblioteka zakładowa. Dopiero od lat 60-tych XX w. prowadzona jest inwentaryzacja zbiorów. Z trudnych początków powstała biblioteka, która stara się wychodzić naprzeciw wymaganiom współczesnego rynku czytelniczego.

Zbiory

Księgozbiór Biblioteki jest księgozbiorem specjalistycznym. Koncentruje się on na szeroko rozumianym świecie anglo-saskim. Zbiory Biblioteki to w szczególności: literatura(teksty, krytyka i opracowania) angielska i amerykańska, literatura kolonialna i postkolonialna oraz literatura współczesnych państw anglojęzycznych (np. Irlandia, RPA); historia i kultura Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz innych państw anglojęzycznych(np. Irlandia, Kanada); językoznawstwo; metodyka oraz praktyczna nauka języka angielskiego. W pełnym zakresie Biblioteka IA udostępnia swoje zbiory jedynie pracownikom Instytutu oraz studentom anglistyki studiującym zarówno w systemie dziennym jak i zaocznym. Dodatkowo, w roku akademickim 2007/2008 dostęp do zbiorów Biblioteki na zasadach takich jak studenci uzyskali słuchacze Kolegium Języków Obcych, działającego pod patronatem UŁ i kończącego w roku bieżącym swoja działalność w związku z wprowadzeniem od przyszłego roku akademickiego studiów I i II stopnia. W ograniczonym zakresie (głównie poprzez wypożyczanie ""na miejscu"") zbiory Biblioteki udostępniane są również studentom innych wydziałów UŁ, studentom innych uczelni, a także osobom prywatnym. Księgozbiór jest bardzo atrakcyjny dla czytelników, zwłaszcza w dziedzinach takich jak językoznawstwo i metodyka.